Utbildningar

Leja Maskinuthyrning erbjuder även utbildningar inom följande områden:


Saknar du någon utbildning? Hör av dig angående övriga utbildningar som vi erbjuder. Kontakta oss redan idag för information och bokning!

APV

Nivå 1.1, 1.2, 1.3,

Motsvarar Trafikverkets krav steg 1.1 ,1.2, 1.3 och olika kommuners Handböcker Arbete på väg.

Mobil arbetsplattform

Utbildning för mobil arbetsplattform gällande i 5 år med MA-systems material

Säkra lyft / Säkrare Lyft ISO

Kursmål:

Denna utbildning ger deltagarna kunskap i planering och säkert utförande av Lyftarbete i enlighet med SS-ISO 23 853 samt AFS 2006:6


Kursinnehåll :

•Kursorientering

•Arbetsmiljölagen, föreskrifter och standarder

•Användning och egenkontroll av olika lyftredskap

•Roller och ansvar vid lyftarbete

•Riskbedömning

•Terminologi

•Lyftvinklar

•Signaler och tecken

•Regler vid lyft med personkorg

•Teoretiskt och praktiskt prov

Ställningskurs

Kurs för ställning upp till 9m och 4 arbetsplan, hantverkställning upp till 5m.

Fallskydd

Kunskap inom fallskydd med praktisk övning med firning och självräddning.

AFS 2001:3, AFS 2006:6 Utbildningen följer brittiska standarden BS8454:2006 Arbete på höjd och räddning.

Brandfarligt arbete (heta arbete)

Kunskap inom brandskyddsföreningens säkerhetsregler gentemot försäkringsbolagen.

Informationsblad (klicka här)

HLR/Första hjälpen

Hjärt och lungräddning med första hjälpen, L-ABC. Praktisk övning med Hjärtstartare.

Certifiering genom svenska HLR-rådet.

ADR 1:3

Kravställt enligt MSBFS 2016:8 (ADR-S) för transport på väg

Truck

A-B-C truck utbildning enligt TLP-10.

Anläggningsmaskin

Utbildning och certifiering genom Tya. Följer deras krav på individuell utbildningsplan för varje elev

Grävmaskin, grävlastare, hjullastare, teleskoplastare, väghyvel, fordonsmonterad kran över 18t/m.

Säker schakt

Enligt Handskriften Schakta säkert i jord för att höja kunskapen och riskmedvetandet i schaktarbeten.

YKB Fortbildning

Delkurs 1-5 /delkurs

Skicka förfrågan